E-leje ndertimi
Partneret e Cairit
Komuna e Çairit
Përfundoi asfaltimi i rrugëve “146” (“Jajce”) dhe “151 BIS” në lagjen e Gazi Babës me sipërfaqe prej 800 m2. Gjithashtu u bë edhe ndërtimi i
Ndihmë për qytetarët
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
Komuna e Çairit
image

L A J M Ë R I M

Në bazë të nenit 24 paragrafi 11 nga Ligji për planifikim ...
më shumë
image

Këshilli i Komunës së Çairit e miratoi projekt planin e detajuar urbanistik për Bit Pazarin

Këshilli i Komunës së Çairit në seancën e sotme e miratoi projekt Planin e detajuar urbanistik (PDU për Kuartatin e qytetit CS 02 Blloku 4) ...
më shumë
image

U vendos ndriçimi publik i rrugës “192”

Komuna e Çairit perfundoi punimet në rikonstruimin e ndriçimit publik të rrugës “192” në Bit Pazar e cila rrugë është me gjatësi prej 300 m
Kontakte
  • Zoran Dimov- 02 2603-055

    -Person per komunikim me qytetaret te cilet kane ndonje shkalle pengese me qellim te ofrimit te ndihmes

  • Kaltrina Zekolli -02 2603-053

    -Person i atorizuar per ofrimin e informatave te karakterit publik

  • Komuna e Çairit


Sheshi Skenderbeu 3D