E-leje ndertimi
Partneret e Cairit
kariera.mk
Komuna e Çairit
Komuna e Çairit dhe NP Higjiena Komunale njoftojnë qytetarët se në datat 17 dhe 18 Shkurt 2017 prej ores 07:00 deri në 09:30 do të
Ndihmë për qytetarët
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
Komuna e Çairit
image

Komuna e Çairit furnizohet me vetura elektrike

Komuna e Çairit është institucioni i parë në Republikën e Maqedonisë që është pajisur me vetura elektrike. Këtë sot e theksoi në konferencën për media ...
më shumë
image

Vendoset sinjalizim i ri në Fushë Topanë

Ditë më parë, Komuna e Çairit në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të brendshme dhe Qytetin e Shkupit, ka bërë vendosjen e sinjalizimit rrugor, gjegjësisht ...
më shumë
image

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedisin jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr,. 53/08, 81/05, 24/07, 159/08, 89/09, 48/10, ...
më shumë
Kontakte
  • Zoran Dimov- 02 2603-055

    -Person per komunikim me qytetaret te cilet kane ndonje shkalle pengese me qellim te ofrimit te ndihmes

  • Kaltrina Zekolli -02 2603-053

    -Person i atorizuar per ofrimin e informatave te karakterit publik

  • Komuna e Çairit


Sheshi Skenderbeu 3D